Follow Us

CHẠY BỘ

VÀ QUYÊN GÓP

Cùng chúng tôi làm nên một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách quyên góp hoặc đăng ký những suất chạy bộ thiện nguyện. Đây là cơ hội để bạn vừa có thể tham gia cuộc đua, vừa chung tay giúp đỡ cộng đồng.

Tất cả phí tham gia Suất chạy Thiện nguyện sẽ được quyên góp trực tiếp cho những tổ chức thiện nguyện của Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh.

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA BẠN GIÚP ĐỔI THAY NHIỀU MẢNH ĐỜI! 

___________________

+POSITIVE PROJECT được khởi xướng bởi Pulse Active với cam kết lâu dài mang lại tác động tích cực cho cộng đồng thông qua các sự kiện do chúng tôi tổ chức.

Các hoạt động từ thiện và khuyến khích trẻ em tham gia thể thao để nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất là một trong những mục tiêu của dự án.

error: