Follow Us

GIẢI THƯỞNG

MARATHON - 42KM

Cơ cấu giải thưởng dành cho các vận động viên tham gia cự ly 42KM.

GIẢI NHẤT – NAM
Tổng giá trị: 62,704,000 VND, bao gồm:

 • 01 viên Kim cương tự nhiên 4ly2 của thương hiệu Jemmia trị giá: 19,900,000 VND
 • Tiền mặt: 20,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Hoka, Decathlon, CFYC, ACC, Gastby, Anessa

GIẢI NHẤT – NỮ
Tổng giá trị: 65,274,000 VND, bao gồm:

 • 01 viên Kim cương tự nhiên 4ly2 của thương hiệu Jemmia trị giá: 19,900,000 VND
 • Tiền mặt: 20,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Hoka, Decathlon, CFYC, Vichy, ACC, Gastby, Anessa

GIẢI NHÌ – NAM
Tổng giá trị: 32,924,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 14,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà tài trợ và Đối tác: Suunto, Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Gastby, Anessa

GIẢI NHÌ – NỮ
Tổng giá trị: 35,494,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 14,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà tài trợ và Đối tác: Suunto, Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Vichy, Gastby, Anessa

GIẢI BA – NAM
Tổng giá trị: 24,924,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 11,500,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà tài trợ và Đối tác: Suunto, Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Gastby, Anessa

GIẢI BA – NỮ
Tổng giá trị: 32,494,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 11,500,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà tài trợ và Đối tác: Suunto, Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Vichy, Gastby, Anessa

01 viên Kim cương tự nhiên 4ly2 từ thương hiệu Jemmia trị giá 19,900,000 VND, cho VĐV Việt Nam nhanh nhất 42km. Nếu VĐV nhận giải Nhất hạng mục Chung cuộc thì không được nhận thêm phần thưởng này.

GIẢI NHẤT – NAM
Tổng giá trị: 37,500,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 10,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Suunto, Salomon, Hoka, Decathlon, CFYC, Anessa

GIẢI NHẤT – NỮ
Tổng giá trị: 40,070,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 10,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Suunto, Salomon, Hoka, Decathlon, CFYC, Vichy, Anessa

GIẢI NHÌ – NAM
Tổng giá trị: 21,500,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 7,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Suunto, Salomon, Hoka, Decathlon, Anessa

GIẢI NHÌ – NỮ
Tổng mùa hè: 27,070,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 10,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Suunto, Salomon, Hoka, Decathlon, Vichy, Anessa

GIẢI BA – NAM
Tổng giá trị: 19,000,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 5,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Suunto, Salomon, Hoka, Decathlon, Anessa

GIẢI BA – NỮ
Tổng giá trị: 21,570,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 5,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Suunto, Salomon, Hoka, Decathlon, Vichy, Anessa

Giải thưởng dành cho Giải Nhất Nam/Nữ chiến thắng cự ly MARATHON – 42KM ở các nhóm độ tuổi khác nhau, bao gồm:

 • Nhóm độ tuổi: dưới 29
 • Nhóm độ tuổi: 30 – 39
 • Nhóm độ tuổi: 40 – 49
 • Nhóm độ tuổi: 50 – 59
 • Nhóm độ tuổi: trên 60

Buổi lễ trao giải sẽ không trao cho các hạng mục nhóm tuổi. Chúng tôi sẽ gửi cúp cho các vận động viên thắng cuộc sau giải.

BÁN MARATHON - 21KM

Cơ cấu giải thưởng dành cho các vận động viên tham gia cự ly 21KM.

GIẢI NHẤT – NAM
Tổng giá trị: 35,204,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 10,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, CFYC, ACC, Gastby, Anessa

GIẢI NHẤT – NỮ
Tổng giá trị: 37,774,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 10,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, CFYC, ACC, Vichy, Gastby, Anessa

GIẢI NHÌ – NAM
Tổng giá trị: 15,824,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 7,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Gastby, Anessa

GIẢI NHÌ – NỮ
Tổng giá trị: 18,394,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 7,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Vichy, Gastby, Anessa

GIẢI BA – NAM
Tổng giá trị: 12,324,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 4,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Gastby, Anessa

GIẢI BA – NỮ
Tổng giá trị: 14,894,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 4,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Vichy, Gastby, Anessa

Giải thưởng dành cho Giải Nhất Nam/Nữ chiến thắng cự ly BÁN MARATHON – 21KM ở các nhóm độ tuổi khác nhau, bao gồm:

 • Nhóm độ tuổi: dưới 29
 • Nhóm độ tuổi: 30 – 39
 • Nhóm độ tuổi: 40 – 49
 • Nhóm độ tuổi: 50 – 59
 • Nhóm độ tuổi: trên 60

Buổi lễ trao giải sẽ không trao cho các hạng mục nhóm tuổi. Chúng tôi sẽ gửi cúp cho các vận động viên thắng cuộc sau giải.

10KM

Cơ cấu giải thưởng dành cho các vận động viên tham gia cự ly 10KM.

GIẢI NHẤT – NAM
Tổng giá trị: 27,804,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 4,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, CFYC, ACC, Gastby, Anessa

GIẢI NHẤT – NỮ
Tổng giá trị: 30,374,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 4,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, CFYC, ACC, Vichy, Gastby, Anessa

GIẢI NHÌ – NAM
Tổng giá trị: 11,824,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 3,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Gastby, Anessa

GIẢI NHÌ – NỮ
Tổng giá trị: 14,394,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 3,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Vichy, Gastby, Anessa

GIẢI BA – NAM
Tổng giá trị: 10,324,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 2,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Gastby, Anessa

GIẢI BA – NỮ
Tổng giá trị: 12,894,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 2,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Vivu24H, Salomon, Hoka, Decathlon, Vichy, Gastby, Anessa

5KM

Cơ cấu giải thưởng dành cho các vận động viên tham gia cự ly 5KM.

GIẢI NHẤT – NAM
Tổng giá trị: 10,304,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 2,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Salomon, Hoka, Decathlon, ACC, Gastby, Anessa

GIẢI NHẤT – NỮ
Tổng giá trị: 12,874,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 2,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Salomon, Hoka, Decathlon, ACC, Vichy, Gastby, Anessa

GIẢI NHÌ – NAM
Tổng giá trị: 7,324,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 1,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Salomon, Hoka, Decathlon, ACC, Gastby, Anessa

GIẢI NHÌ – NỮ
Tổng giá trị: 9,894,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 1,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Salomon, Hoka, Decathlon, ACC, Vichy, Gastby, Anessa

GIẢI BA – NAM
Tổng giá trị: 7,324,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 1,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Salomon, Hoka, Decathlon, ACC, Gastby, Anessa

GIẢI BA – NỮ
Tổng giá trị: 9,444,000 VND, bao gồm:

 • Tiền mặt: 1,000,000 VND
 • Quà tặng từ Nhà Tài trợ và Đối tác: Salomon, Hoka, Decathlon, ACC, Vichy, Gastby, Anessa
error: