Follow Us

Image Alt

Kết quả

KẾT QUẢ CUỘC ĐUA 2023

Kết quả tạm thời của các cự ly 42.195KM/ 21KM/ 10KM/ 5KM đã được cập nhật. VĐV vui lòng xem thông tin kết quả chi tiết từng cự ly bên dưới.

Nếu VĐV có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng email cho chúng tôi đến địa chỉ info@pulse.vn thông tin của VĐV (số BIB và Họ Tên) để được hỗ trợ tốt nhất.

Vận động viên 42.195KM vui lòng xem kết quả tại đây

Vận động viên 21KM vui lòng xem kết quả tại đây

Vận động viên 10KM vui lòng xem kết quả tại đây

5KM

Vận động viên 5KM vui lòng xem kết quả tại đây

KẾT QUẢ QUA CÁC NĂM

Kết quả cuộc đua 2022

Xem kết quả cuộc đua HCMC Marathon 2022 tại đây

Kết quả cuộc đua 2021

Xem kết quả cuộc đua HCMC Marathon 2021 tại đây

Kết quả cuộc đua 2020

Xem kết quả cuộc đua HCMC Marathon 2020 tại đây

Kết quả cuộc đua 2019

Xem kết quả cuộc đua HCMC Marathon 2019 tại đây

Kết quả cuộc đua 2018

Xem kết quả cuộc đua HCMC Marathon 2018 tại đây

Kết quả cuộc đua 2017

Xem kết quả cuộc đua HCMC Marathon 2017 tại đây

error: