Follow Us

Image Alt

Giải thưởng

VẬN ĐỘNG VIÊN HỆ CHUYÊN NGHIỆP

Cơ cấu giải thưởng dành cho các vận động viên hệ chuyên nghiệp tham gia cự ly 42Km và 21Km bao gồm:

Giải Nhất – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 46.900.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 20.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Suunto, Hoka, Theragun, Nike ACFC, ACC, Anessa

Giải Nhì – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 22.700.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 12.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Under Armour, Nike ACFC, Anessa

Giải Ba – Nam/Nữ

Giải thưởng với tổng giá trị 16.700.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 6.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Under Armour, Nike ACFC, Anessa

Giải Nhất – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 27.000.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 6.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Suunto, Hoka, Nike ACFC, ACC

Giải Nhì – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 13.000.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 4.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Under Armour, Nike ACFC

Giải Ba – Nam/Nữ

Giải thưởng với tổng giá trị 12.000.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 3.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Under Armour, Nike ACFC

VẬN ĐỘNG VIÊN PHONG TRÀO

Cơ cấu giải thưởng dành cho các vận động viên hệ phong trào tham gia cự ly 42KM / 21KM / 10KM / 5KM bao gồm:

Giải Nhất – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 32.700.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 8.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Suunto, Hoka, Nike ACFC, ACC, Anessa

Giải Nhì – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 16.700.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 6.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Under Armour, Nike ACFCAnessa

Giải Ba – Nam/Nữ

Giải thưởng với tổng giá trị 14.700.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 4.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Under Armour, Nike ACFCAnessa

Giải Nhất – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 27.700.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 6.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Suunto, Hoka, Nike ACFC, ACCAnessa

Giải Nhì – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 13.700.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 4.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Under Armour, Nike ACFCAnessa

Giải Ba – Nam/Nữ

Giải thưởng với tổng giá trị 12.700.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 3.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Under Armour, Nike ACFCAnessa

Giải Nhất – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 23.500.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 4.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Suunto, Hoka, Nike ACFC, FPTAnessa

Giải Nhì – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 9.000.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 3.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Nike ACFC, FPTAnessa

Giải Ba – Nam/Nữ

Giải thưởng với tổng giá trị 8.000.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 2.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Nike ACFC, FPTAnessa

Giải Nhất – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 11.800.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 2.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Suunto, Nike ACFC, FPTAnessa

Giải Nhì – Nam/Nữ 

Giải thưởng với tổng giá trị 6.000.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 1.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Nike ACFC, FPTAnessa

Giải Ba – Nam/Nữ

Giải thưởng với tổng giá trị 6.000.000 VNĐ, bao gồm:

– Giải thưởng tiền mặt: 1.000.000 VNĐ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác: Hoka, Nike ACFC, FPTAnessa

GIẢI THƯỞNG VINH DANH VẬN ĐỘNG VIÊN CHIẾN THẮNG Ở CÁC NHÓM TUỔI

Với mục đích khuyến khích các VĐV ở mọi độ tuổi tham gia vào phong trào chạy bộ, Salonpas HCMC Marathon 2023 vinh danh và trao cờ chứng nhận đến các VĐV giành vị trí Top 1 ở các nhóm độ tuổi khác nhau chiến thắng cự ly Full Marathon và Half Marathon, bao gồm:

  • Nhóm độ tuổi: 18 – 29 tuổi
  • Nhóm độ tuổi: 30 – 39 tuổi
  • Nhóm độ tuổi: 40 – 49 tuổi
  • Nhóm độ tuổi: 50 – 59 tuổi
  • Nhóm độ tuổi: trên 60 tuổi
FULL MARATHON – 42.194KM:  Top 1 Nam/Nữ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác Under Armour, FPT, Anessa

HALF MARATHON – 21KM:  Top 1 Nam/Nữ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác Under Armour, FPT, Anessa

VẬN ĐỘNG VIÊN PHÁ KỶ LỤC CỦA GIẢI

Hạng mục Giải thưởng mới dành cho các VĐV nam/nữ phá kỷ lục chạy nhanh nhất cự ly Marathon tại Salonpas HCMC Marathon:

  • THÀNH TÍCH NỮ – MARATHON:  Hoàng Thị Ngọc Hoa – 2:49:23
  • THÀNH TÍCH NAM – MARATHON: Hoàng Nguyên Thanh – 2:31:12

Giải thưởng cho VĐV phá kỷ lục Giải bao gồm giải thưởng tiền mặt trị giá: 20.000.000 VNĐ01 Voucher mua sản phẩm tại Nike ACFC trị giá 5.000.000 VNĐ

RONNY DASH 1.5KM

Cơ cấu giải thưởng dành cho các vận động viên nhí tham gia cự ly Ronny Dash 1.5KM bao gồm:

Giải Nhất – Nam/Nữ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác Fruit Me Up, FPT, Care Plus

Giải Nhì – Nam/Nữ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác Fruit Me Up, FPT, Care Plus

Giải Ba – Nam/Nữ

– Quà tặng đến từ các Nhà tài trợ và Đối tác Fruit Me Up, FPT, Care Plus

error: